24/06/1626, 2

24/06/1626, 2

2 In een brief d.d. Loevestein 23 juni bericht luitenant Marcus de Bie dat de arminiaanse predikant Samuel Prins bij zijn ontsnapping uit de gevangenis tijdens het overzwemmen van de tweede gracht is verdronken. Hij vraagt wat er met het lichaam moet gebeuren.
De brief gaat voor een beslissing naar de heren van het Hof van Holland . Prins was hun gevangene en zij hebben naar de omstandigheden doen vragen.