24/06/1626, 3

24/06/1626, 3

3 Kapitein Aelbout, commandant van Sint Andries, verzoekt een traktement van 100 gld. per maand en een akte van aanstelling tot kolonel.
Met een beslissing wordt nog gewacht.