24/06/1626, 6

24/06/1626, 6

6 De gedeputeerden van Holland hebben de provincies verzocht maatregelen te treffen waardoor het bedrag van 50.000 gld., geleend ten behoeve van de landgraaf van Hessen, kan worden afgelost. De landgraaf kan op het ogenblik geen koper, ijzer of andere waren in plaats van het geld sturen.
De gedeputeerden hebben toegezegd aan hun principalen te schrijven.