24/06/1626, 8

24/06/1626, 8

8 Schaffer schrijft d.d. Leeuwarden 9/19 juni dat de ordinaris gedeputeerden daar nog niet in vergadering bijeen zijn, maar wel worden verwacht om over de uitschrijving van de Landdag te beraadslagen.
Er valt geen besluit.