24/06/1626, 9

24/06/1626, 9

9 Z.Exc. laat weten dat hij van de graaf van Schwarzenberg, ambassadeur van de keizer te Brussel, een brief ontvangen heeft waarin hij vraagt zeven merries uit de Republiek te mogen halen om bij zijn aanstaande vertrek mee te nemen naar Duitsland.
HHM staan dit niet toe omdat de paarden [eerst] naar Brussel zouden gaan.