25/06/1626, 1

25/06/1626, 1

1 Z.Exc. is, na het aanvankelijke overleg met de gecommitteerden, in de vergadering verschenen om daar samen met de ontboden RvS over de zaak van de Engelse zetel te beraadslagen. Z.Exc. en enkele afgevaardigden van de provincies hebben voorgesteld de kwestie rond Carleton zo te schikken dat de Engelse ambassadeur zitting neemt zolang de zesduizend man [door de Engelsen] worden gecontinueerd.
Maar aangezien men vermoedt dat de Engelsen hun rechtmatige aanspraken op de zetel zullen volhouden, is besloten Joachimi te schrijven dat HHM vasthouden aan de eerder gestuurde resolutie en dat hij die met alle beleefdheid moet overbrengen. Hij moet verklaren dat HHM niet anders dan voorheen Z.M. alle respect en dankbaarheid betonen. Broersema heeft verklaard het besluit te delen voorzover de eerdere resolutie d.d. ...1door de provincie Groningen is getekend.

1 Niet ingevuld. Bedoeld is resolutie 15 van 28 maart 1626.