26/06/1626, 5

26/06/1626, 5

5 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft dat de Franse ambassadeur zich inspant voor de vrijlating van Martin Govan. Govan bevond zich met vier compagnons in het door kapitein Bloom opgebrachte bootje.
HHM zullen antwoorden dat de zaak aan het College wordt overgelaten, maar dat de kosten door de gevangenen moeten worden betaald.