26/06/1626, 1

26/06/1626, 1

1 Willem Aertsen mag drie lappen laken, die hij hier te lande in veiligheid had gebracht, tegen cautie naar zijn woonplaats Gastel terugbrengen.