26/06/1626, 12

26/06/1626, 12

12 De magistraat van de stad Brunswijk [Braunschweig] is toegestaan zesduizend pond lonten te halen tegen betaling van 's lands rechten en onder waarborg dat zij niet elders belanden.