26/06/1626, 13

26/06/1626, 13

13 Rekenmeesters Olphert Barentsen en Adriaen Pieterssen rapporteren ter vergadering dat zij in navolging van de door HHM genomen resolutie naar Rotterdam zijn geweest om aldaar een overzicht op te stellen van het kantoor van Vrouse. Hoewel hij had toegezegd hun komst te verwachten, is deze ontvanger-generaal met enkele gedeputeerden naar Amsterdam en het Noorderkwartier vertrokken. Het zal nog wel acht dagen duren voordat Vrousen kan terugkomen.
HHM besluiten nog drie tot vier dagen op zijn terugkeer te wachten.