26/06/1626, 15

26/06/1626, 15

15 Kelffken brengt naar voren dat de vijand de contributie heeft opgezegd aan de "geersden" in de Cirkel van de Ooij bij Nijmegen en dat daarom geregeld zou moeten worden dat die plaats met troepen uit het garnizoen van Nijmegen wordt bezet. Bij wijze van tegenmaatregel zou de contributie opgezegd kunnen worden aan Oosterweel.
Kelffken en Noortwyck zullen het punt van de bezetting met Z.Exc. opnemen. Op de gesuggereerde retorsie willen HHM niet ingaan.