27/06/1626, 5

27/06/1626, 5

5 De RvS heeft in zijn advies op het op 24 juni ingediende verzoek van Fijnaart gesteld dat het gevraagde subsidie niet ten laste van de Generaliteit dient te komen omdat die daar geen middelen ontvangt.
De zaak wordt voor een beslissing overgedragen aan de RvS.