27/06/1626, 6

27/06/1626, 6

6 Conform de resolutie van 21 juni heeft Loijs de Roij een lijst ingeleverd met daarop de waren en wapens voor Christian van Brunswijk.
De uitvoer wordt toegestaan tegen betaling van een kwart van de konvooien en licenten.