27/06/1626, 7

27/06/1626, 7

7 De erfgenamen van Pontus la Grue, voormalig licentmeester te Heusden, vragen kwijtschelding van 2.000 gld. die hun vader niet kon innen van diverse insolvente lieden. Ook willen zij uitstel van hetgeen zij nog moeten verantwoorden tegenover de Rotterdamse Admiraliteit .
HHM besluiten de zaak voor een beslissing te renvoieren aan de Admiraliteit te Rotterdam.