27/06/1626, 8

27/06/1626, 8

8 Olphert Barents en Adriaen Pieterssen zal worden gevraagd te adviseren over het verzoek van Adriaen Repelaer, konvooimeester te Dordrecht, de door de Rotterdamse Admiraliteit jegens hem voorgenomen executie uit te stellen.