27/06/1626, 1

27/06/1626, 1

1 Op verzoek van Robrecht van Rheit en Hendrick Vries, burger uit Xanten, wordt kapitein Moulert, op straffe van verstek, opgelegd binnen 48 uur dupliek te leveren.