27/06/1626, 10

27/06/1626, 10

10 De declaratie van agent Bilderbeeck over door hem gemaakte kosten in dienst van het land vanaf 29 mei 1625 tot 14 juni 1626 bedraagt 341 gld. 15 st.
Hem is vanwege zijn buitengewone inspanningen en de huidige duurte in Keulen 350 gld. extra toegekend. Tezamen met zijn ordinaris traktement van 350 gld. komt het totale bedrag op 1.041 gld. 15 st. Van dit bedrag zal ordonnantie worden gedepĂȘcheerd.