27/06/1626, 12

27/06/1626, 12

12 Pieter Gerritsen van der Schute mag voor hertog Joachim Ernst van Holstein twee metalen kanonnen die elk drie pond ijzer kunnen schieten, uitvoeren tegen betaling van 's lands rechten. Het totaalgewicht van deze draken bedraagt zeshonderd pond.