27/06/1626, 14

27/06/1626, 14

14 Kelffken heeft gerapporteerd dat Z.Exc. heeft toegezegd de commandant van Nijmegen te schrijven Ooij met troepen te bezetten.