27/06/1626, 15

27/06/1626, 15

15 Daniel Tresel krijgt voorschrijven aan de president [van het parlement] te Rouen teneinde kort recht te verschaffen. Een tweede voorschrijven gaat naar Languerack met het verzoek Tresel in deze behulpzaam te zijn.