27/06/1626, 17

27/06/1626, 17

17 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft de betaling van het kwart der konvooien en licenten aan de pachters te excuseren vanwege haar karige middelen. De Admiraliteit zou al lang met de pachters de geconfisqueerde goederen hebben afgerekend indien duidelijkheid was verschaft over het 21ste artikel van hun ordonnantie, namelijk of de pachters hun deel in de boetes zonder bijdrage aan de kosten zullen krijgen. Zodra de interpretatie van dit artikel beschikbaar is, zal de afrekening worden gemaakt.