27/06/1626, 18

27/06/1626, 18

18 De raadsheer van Z.Exc. Dimmer is ter vergadering verschenen met de aankondiging dat de doop van de jonge prins donderdag aanstaande zal plaatsvinden in de hofkapel. Hij verzoekt HHM hun maatregelen te treffen.
Kelffken, Noortwijck, Beaumont, Hertevelt, Varver en Broersema zullen de jonge prins ten doop houden. Opdracht is verstrekt voor het maken van een gouden kistje waarin de bij de doop te geven pensioenbrief gelegd zal worden.