27/06/1626, 20

27/06/1626, 20

20 Hochepied en Godin hebben geantwoord op de brief van HHM d.d. 16 juni dat zij het werk aan de rekening [van de VOC ] uitsluitend hebben gestaakt voor de duur van het schoonmaken van de Kamer en dat zij nu verdergaan met hun werk.