27/06/1626, 23

27/06/1626, 23

23 Gijsbert Janssen krijgt, op voorspraak, zijn ambt als postmeester terug op voorwaarde dat hij het zo zal vervullen dat klachten uitblijven.