27/06/1626, 24

27/06/1626, 24

24 Met Paul de Wilm is afgesproken dat hij de koning van Denemarken 150.000 gld. levert en van dit bedrag zo spoedig mogelijk kwitantie zal geven. Doublet zal De Wilm onmiddellijk een obligatie geven voor de aflossing van het bedrag over een half jaar, met een rente van de penning zestien die ingaat op de dag dat 100.000 gld. is uitbetaald en vanaf vandaag voor 50.000 gld. Zodra Holland of andere provincies hun quote in deze lening hebben bijgedragen zal dat op de obligatie worden ge├źndosseerd. In het geval de aflossing geschiedt door middel van de buitenlandse subsidies zullen zij hun quote inclusief rente daaruit terugbetaald krijgen, maar zij kunnen het bedrag ook inhouden op hun overige ordinaris of extraordinaris consenten. De rente op de door de provincies uitgekeerde bedragen zal gaan lopen vanaf het moment van de aantekening op de obligatie en is niet voor Paul de Wilm maar voor de betalende provincie bestemd.
Aissema zal van de geldlevering op de hoogte worden gesteld. Aan de Deense koning zal worden geschreven dat HHM dit besluit hebben genomen uit liefde voor het gemeenschappelijk welvaren, ook al zouden zij het volste recht hebben om er mee te wachten totdat de alliantie door de Engelse koning is aanvaard. Aissema moet van de Deense koning een akte van restitutie van het [aan de administrator] geleverde geschut vragen en hem de overige kanonnen doen terugsturen.