27/06/1626, 25

27/06/1626, 25

25 De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat hun principalen de overwegingen inzake de handel met neutralen hebben bestudeerd en zich willen houden aan de resolutie die bij de vaststelling van het plakkaat van retorsie is genomen. Dat betekent dat met het neutrale buitenland geen in- of uitvoerhandel wordt toegestaan. Sluikhandel gepleegd door burgers of militairen dient krachtig te worden bestraft. Degenen met een ambt zullen dit verliezen als zij op fraude worden betrapt. Degenen die bedrog weten te ontdekken en melden zullen daarentegen met een premie worden beloond. Ook zal men personen aanwijzen die zich dienen te informeren over de al gepleegde overtredingen van het plakkaat.
De Staten willen de verhoging van het licent op de konvooien naar Calais nog even uitstellen aangezien meerdere leden bedenkingen hebben.
Inzake de rechtspraak over de in flagranti afgenomen goederen, achten de Staten de magistraat van de stad waar de goederen naartoe zijn gebracht, tezamen en in pariteit met de krijgsraad of nabijgelegen steden bevoegd. Is er alleen maar sprake van beschuldigingen van fraude, dan dienen de Admiraliteitscolleges die te berechten, de plano en zonder vorm van proces.
De doorvoer van vrijwijnen voor koningen of andere machthebbers, onder welk voorwendsel dan ook, dient niet te worden toegestaan zolang het plakkaat geldt.
HHM nemen nog geen definitieve beslissing.