29/06/1626, 3

29/06/1626, 3

3 Bestuur en ingezetenen van de stad Steenbergen klagen dat de vijand zowel de bebouwing en het vruchtgebruik van hun grond als het zakendoen op het platteland verbiedt, terwijl de stad die vrijheid al dertig jaar geniet. Vernomen is dat uit het onder de Spaanse koning vallende deel van Brabant enkele ambtsdragers - de drost van Wouw en de schout van Broechem [Ranst] - naar 's- Gravenhage zijn gekomen om matiging van het plakkaat van retorsie te bewerken. Steenbergen verzoekt daarin geen positieve beslissing te nemen zolang de stad de voortzetting van haar vrijheid niet is toegestaan.
De RvS dient te adviseren.