29/06/1626, 6

29/06/1626, 6

6 Olphart Barent en Adriaen Pieters rapporteren dat ontvanger Repelaer 26.944 gld. schuldig is.
Het gevraagde uitstel van executie is afgewezen, maar de gedeputeerden van Holland hebben de zaak vervolgens in beraad gehouden.