29/06/1626, 1

29/06/1626, 1

1 Gedeon de Haze, boekverkoper te Harderwijk, vraagt enkele kerkelijke en politieke personen aan te wijzen voor een onderzoek naar de in Harderwijk tegen hem voorgenomen verbanning.
HHM renvoyeren hem aan de provincie Gelderland .