30/06/1626, 1

30/06/1626, 1

1 Esaias van Lyclama, voorzien van commissie van de Staten van Friesland d.d. 18 april, mag zitting nemen als gedeputeerde ter Staten-Generaal.