30/06/1626, 11

30/06/1626, 11

11 Conform de resolutie van 23 juni heeft de VOC het conceptantwoord voor de ambassadeur van Frankrijk inzake de kwestie met Dieppe opgesteld.
Na lezing en goedkeuring van de brief is besloten de zaak opnieuw te bespreken.