30/06/1626, 13

30/06/1626, 13

13 Vosbergen doet verslag van hetgeen Z.Exc. over de brief van Amstruder heeft gezegd. Z.Exc. meent dat waar Hamburgse schepen geladen worden met oorlogsmunitie ten behoeve van de vijand, het particulier belang van Hamburg en ook de aanspraken van deze stad of van anderen op de jurisdictie over de Elbe ondergeschikt zouden moeten zijn aan het publieke belang. Men zou de schepen met verboden goederen dan ook moeten aanpakken.
De gedeputeerden van Holland willen nog geen definitief besluit nemen.