30/06/1626, 19

30/06/1626, 19

19 Languerack schrijft d.d. Parijs 12 juni dat Charlot voorstelt een deel van de Franse gelden in de vorm van een grote hoeveelheid zout te betalen.
Geantwoord zal worden dat hij dergelijke voorstellen niet mag aannemen en op betaling moet blijven aandringen.