30/06/1626, 2

30/06/1626, 2

2 De gedeputeerden van Holland hebben hun besluit in de zaak van konvooimeester Repelaer bekendgemaakt.
HHM houden vast aan de eerder genomen resolutie.