30/06/1626, 20

30/06/1626, 20

20 Raadsheer Dimmer heeft ter vergadering naar voren gebracht dat Z.Exc. de doop van de jonge prins al morgen wil laten plaatsvinden in de Grote Kerk en graag verneemt of HHM daar iets tegen hebben.
HHM schikken zich naar Z.Exc.
Z.Exc. heeft bedenkingen bij het uitnodigen van de ambassadeurs van Frankrijk en Venetië voor de maaltijd aangezien zij préséance zouden kunnen nemen ten opzichte van de gecommitteerden van HHM.
HHM laten dit eenvoudig ter beslissing aan Z.Exc.
Over de begroting van de pillegift wordt morgen besloten, maar wel zal al 1.000 gld. in een beurs beschikbaar zijn om degenen te belonen die de prinses hebben geassisteerd. Ook zal de armen zeven of acht dubbele rijders worden geschonken.