30/06/1626, 3

30/06/1626, 3

3 Naar aanleiding van een brief van Mybassen d.d. Calais 25 juni zullen HHM Languerack schrijven. Hij moet van de koning akte zien te verkrijgen teneinde van het kasteel van Calais zes en van de kade aldaar drie kanonnen te mogen halen en hiernaartoe te sturen. De aanstelling van Mibassen wordt nog met een jaar verlengd.