30/06/1626, 6

30/06/1626, 6

6 Moulert krijgt tien dagen de tijd om zijn stukken in de zaak tegen Van Reidt op te zoeken, maar hij moet dit de betrokkenen wel meedelen.