30/06/1626, 7

30/06/1626, 7

7 Aan Joachimi zal worden geschreven de Amsterdamse koopman Thiman Jacobs Hindelopen behulpzaam te zijn bij het terugkrijgen van zijn door de Engelsen afgenomen vier staven zilver.