30/06/1626, 8

30/06/1626, 8

8 Vertegenwoordigers van Drenthe klagen over de veelvoudige overlast die de Landschap wordt aangedaan. Zij verzoeken gecommitteerden om hun zaak te horen.
Het rekest gaat naar de RvS om de gecommitteerden van de Landschap te horen. Zonodig zal de Raad daarvan verslag doen, waarna naar behoren beslist kan worden.