30/06/1626, 9

30/06/1626, 9

9 Op diens verzoek zullen HHM ten gunste van Daniel Tresel aan de president van het parlement te Rouen schrijven dat deze zich naar behoren laat informeren over de tegen Tresel geuite klacht. Hij zou geld boven de muntkoers hebben uitgegeven. Als diens onschuld blijkt, zou de president moeten voorkomen dat Tresel onnodig wordt gehinderd.