01/07/1626, 1

01/07/1626, 1

1 Nadat de bespreking van de begroting van de pillegift is hervat, verklaart Dimmer dat het Z.Exc. aangenaam zal zijn als de gift morgen of overmorgen wordt aangeboden. Daarop wordt het definitieve besluit uitgesteld tot morgen, maar de brief zal wel al worden klaargemaakt.
Dimmer heeft ook gevraagd of HHM apart of met het kind de kerk willen betreden. HHM vinden dat het meer aanzien heeft wanneer degenen die het kind ten doop houden tezamen met het kind de kerk binnengaan. Z.Exc. heeft daarop verordend dat HHM als doopvaders de eerste, de heren Staten van Holland de tweede, de heren van Delft de derde en de koningin van Bohemen de vierde rang zullen hebben.
Culenborch is in 's- Gravenhage aangekomen. Hij zal samen met de andere gecommitteerde heren de jonge prins ten doop te houden.