01/07/1626, 2

01/07/1626, 2

2 Naar aanleiding van het overleg met Z.Exc. over de brief van kapitein Dorp is besloten dat de RvS kousen en schoenen zal laten bestellen voor de soldaten op de oorlogsschepen. De kosten zullen op hun gage worden verhaald. Ook zal de Admiraliteiten worden geschreven voor elk schip ten behoeve van de gaande en komende musketiers twintig à vijfentwintig overjassen te bestellen.
Aangezien Z.Exc. heeft toegezegd over de jachten te zullen schrijven, laat men het daarbij.