01/07/1626, 3

01/07/1626, 3

3 Schaffer schrijft d.d. Groningen 28 juni dat de zaken in Friesland zich lijken te herstellen. Er valt geen besluit.