02/07/1626, 1

02/07/1626, 1

1 Jacob van Paffenroede, drost te Gorinchem, schrijft d.d. Gorinchem 30 juni dat de soldaten van het garnizoen 22 paarden van ingezetenen van Sprang en Besoijen in beslag hebben genomen onder het voorwendsel dat er onvoldoende licent voor is betaald. HHM hadden de uitvoer toegestaan.
De drost zal geschreven worden de paarden kosteloos vrij te geven en de zaak aan de Admiraliteit te Rotterdam te renvoyeren voor een beslissing.
Op het rekest waarin de ingezetenen van Sprang en Besoijen zich over de gang van zaken beklagen, laten HHM appointeren dat zij zich tot de drost van Gorinchem moeten wenden om de hem opgedragen vrijlating van de paarden te verkrijgen.