03/07/1626, 3

03/07/1626, 3

3 In een brief d.d. 1 juli bericht de Admiraliteit in het Noorderkwartier dat het door Joris Martenssen overweldigde Spaanse schip na aankomst bij de Ven onder Enkhuizen door afgevaardigden van de Admiraliteit is ingehaald en naar Hoorn gebracht. De gevangenen zijn in hechtenis gesteld te Enkhuizen. Een ontsnapte paap, die zich met nog iemand al tussen Medemblik en Enkhuizen bevond, is ook aangehouden en naar Enkhuizen teruggebracht. De Admiraliteit vraagt nu wat er met schip en bemanning moet gebeuren.
HHM zullen antwoorden dat, zoals reeds aan de Amsterdamse Admiraliteit is geschreven, Martenssen als kapitein op het schip in dienst van het land aangesteld kan worden. Daartoe dient de Admiraliteit inzicht te verkrijgen in de mogelijkheid het vaartuig als oorlogsschip te gebruiken en, als dat zo is, dient zij het van Martenssen te kopen. De gevangen bemanning zou hij tegen een redelijk vergoeding moeten afstaan opdat zij in de algemene uitwisseling gebruikt kan worden. Z.Exc. zal Martenssen commissie geven om als kapitein op het schip te dienen.