03/07/1626, 4

03/07/1626, 4

4 Het verschillende keren ingediende verzoek van Herman Ubbinck, koopman uit Danzig, om voor de koning en de prins van Polen wijn te mogen doorvoeren, is vanwege de consequentie niet toegestaan.