03/07/1626, 12

03/07/1626, 12

12 In zijn advies d.d. 30 juni over het rekest, op 29 juni ingediend door de stad Steenbergen, stelt de RvS dat als tegenmaatregel aan de ingezetenen van Oosterweel de 31 maart 1621 toegekende sauvegarde wordt opgezegd, tenzij binnen een te stellen termijn de sauvegarde voor Steenbergen wordt hersteld.
Omdat Kelffken verzoekt ook de burgers van Nijmegen, die onder meer in Ooij hun ossen weiden, in het besluit te betrekken, wordt besloten de RvS om een nader advies te vragen.