03/07/1626, 15

03/07/1626, 15

15 Noortwyck en Vosbergen hebben gerapporteerd dat zij met de ambassadeur van Frankrijk hebben gesproken over zowel de schepen die in Le Havre met munitie worden geladen als de nog niet betaalde kosten voor het vervoer van de ruiters van Mansfeld. D'Espesses heeft toegezegd te zullen schrijven dat de munitie gelost en de schippers betaald moeten worden.
De ambassadeur zal ook schrijven met het oog op de liquidatie van de twintig schepen die onder Haultain hebben gevaren in dienst van de Franse koning. Aan Languerack zal geschreven worden zich ook hiertoe in te spannen of in elk geval kennis te nemen van de Franse vorderingen inzake geleverde levensmiddelen, geld en dergelijke.