04/07/1626, 2

04/07/1626, 2

2 Jacob Sem, konvooimeester en majoor op schans Blaak, antwoordt op het schrijven van HHM d.d. 20 juni dat hij HHM zal waarschuwen zodra officieren in de omgeving zich dreigen te bemoeien met de konvooien en licenten. Hij meldt dat in Bergen op Zoom paarden worden uitgevoerd tegen gering licent en dat enkele dorpen hun benodigdheden uit die stad betrekken terwijl zij die volgens de lijst uit Dordrecht moeten halen. Hij verzoekt het fort te bevoorraden met hetgeen voor de verdediging noodzakelijk is.
Een uittreksel van deze brief zal voor een reactie, waar het de licenten betreft, aan licentmeester Oostermans te Bergen op Zoom worden gestuurd. De bevoorrading van het fort zal door de RvS worden geregeld.