04/07/1626, 3

04/07/1626, 3

3 Kapitein Quast schrijft d.d. onder de kust van Vlaanderen 2 juli, dat de kapiteins Juinbol en Tas twee lorrendraaiers hebben aangehouden die vanwege hun uiteenlopende verklaringen naar het Goereese Gat zijn gestuurd.
De Rotterdamse Admiraliteit zal deze schippers nader ondervragen en HHM over haar bevindingen berichten.